Arnoud van Asperen

 • ArnoudvanAsperen-persoon

Training / Toerusting Category: Spreekbeurten en Training en Toerusting

Meer info
Meer info
Foto
Bekostiging
Deskundigheid
Doelgroep
Uitvoering
 • Geboortejaar vd medewerker: 1975
  Geslacht vd medewerker: Man
  In welk jaar gestart met deze activiteit: 2010
  Aanmelden:

  Via website en telefonisch

  Eigen accommodatie: Ik maak geen gebruik van een eigen accommodatie
  Overige informatie:

  Bij vragen rondom het verzorgen van een spreekbeurt of training zal ik altijd (telefonisch) contact met u opnemen om duidelijk te krijgen wat de aanwezige kennis is over een onderwerp, welk doel de spreekbeurt of training zou moeten hebben, welke doelgroep zal participeren, enz. Dit om tot een zo goed mogelijk afgestemde lezing of training te komen.

  Bijzonderheden: Medewerker is ervaringsdeskundig
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  €175- per spreekbeurt inclusief voorbereiding
  €0,39- reiskosten vergoeding

 • Opleidingsniveau vd medewerker: HBO
  Specifieke scholing:

  HBO-SPH

  Thema's:

  - Verslaving, geestelijke gebondenheid, Verlossing van de Boze
  - Opzet pastoraat, pastoraat en verslaving, pastoraat en bevrijding, waarom zie ik weinig porno-, seksverslaving en demonie in de pastorale praktijk?
  - Identiteit krijgen van Iemand anders, wat betekent dat?
  - Geloof, bekering en discipelschap in mijn leven, Moet ik mij bekeren, alsof ik dat kan?
  - Seksualiteit voor mij als jongere, kies ik of volg ik? Seks zoals God het ontworpen heeft, herstel van seksuele zonden/wonden
  - Hoe kom ik vrij uit de gebondenheid van porno en seks?

  Bijbelse uitgangspunten:

  Trainingen zijn gefundeerd op Gods Woord en de principes die in de training/spreekbeurt naar voren komen zijn hierop gebouwd. Daarbij worden hedendaagse psychologische kennis en methodieken benoemt die de Waarheid van Gods Woord kunnen bevestigen.

  Toepassing Bijbelse principes:

  - Voortdurend. Als de Heere het huis niet bouwt, bouwen we tevergeefs. De principes en adviezen vanuit Gods Woord worden verbonden met de praktijk van nu.
  - De tekst uit Johannes 8 speelt een fundamentele rol in de hulp en training die ik als trainer mag geven: Als u in Mijn woord blijft bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen en de Waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:31-32.
  - De Heere Jezus vraagt ons in Zijn Woord te blijven. Dit blijven zegt veel over ons voelen, denken en handelen in het dagelijkse leven. We dienen elkaar te helpen om te (ver)blijven in Zijn woorden. Dit vraagt om vertrouwen en om volgzaamheid. Dan zullen we de Waarheid verstaan en zal vervolgens de Waarheid ons vrij maken. De volgorde is boeiend, door God gesproken door Zijn Zoon.

 • Leeftijd vd doelgroep:
  • Middelbare schoolleeftijd
  • Jong volwassenen
  • Mid-life
  • Ouderen
  Activiteit geschikt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Medewerker heeft bijzondere affiniteit: reformatorische achtergond
 • Maatwerk: Ja
  Voertaal:
  • Nederlands
  • Engels