In perspectief – Huizen

 • Inperspectief-persoon-huizen
 • Inperspectief-werk

Hulpverleners Category: Hulpverleners

Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (deels) verzekerde hulp
  Tarieven:

  Vanuit aanvullende verzekering voor Prolife én als vermeld op de website van de beroepsvereniging ABvC.
  Gesprekstarief is inkomensafhankelijk

  Aanmelden:

  Via website of per telefoon

  Reguliere werktijden: Binnen kantoor uren
  Gespreksduur:

  Gespreksduur: 60 minuten

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Dat is afhankelijk van de mate waarin men seksverslaafd is, de mate waarin men wíl veranderen en de onderliggende problematiek.

  Voertaal hulpverlening: Nederlands
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Overige informatie:

  Ben inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life. Als het verzoek concreet daar is, zal ik in gebed aan God voorleggen.

 • Voor en achternaam: Guus Molenaar
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1959
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie:
  • Utrecht
  • Noord-Holland
  Adres: Reiderland
  Huizen
  1274 KN
  Netherlands
  Telefoon: 06 39762925
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: evangelische achtergrond
 • Afgeronde opleidingen:

  - HBO pastorale theologie
  - 2 jaar Psycho Pastorale Leergang Universiteit
  - Motiverende Gespreksvoering
  - Transformation Prayer Ministry (TPM, zie www.transformationprayer.org)
  - Brainspotting en EMDR
  - EFT relatietherapie

  Specifieke scholing:

  - Training Seksverslaving
  - Living Waters leiderschapstraining

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  Vanaf 1993 tot heden; eerst 7 jaar in de kerkelijke gemeente en vanaf 2000 parttime in eigen praktijk;
  vanaf 2008 fulltime

  Kwaliteitskenmerken:
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Klachtenreglement aanwezig
  • Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  - Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH)
  - BCZ® Registertherapeut - nr.301136R - (RBCZ)
  - Registercounsellor (ABvC)
  - Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (AbvC)
  Intervisie: gemiddeld 10 sessies per jaar en verder verplichte aantal supervisies

 • Werkwijze:

  - Veelal wordt begonnen met kennismaking, intakeformulier, ‘Een taal erbij’ – met play mobil poppetjes wordt (de plaats in) het gezin van herkomst neergezet – wat veel inzicht in en begrip voor het ontstaan van de verslaving kan geven. Hulpvraag en probleem worden vastgesteld.
  - Er wordt in overleg en in hoofdlijn vastgesteld hoe naar een oplossing te komen. Meestal wordt in een vroeg stadium aan trauma hulpverlening gedaan. Ik zie zeer goede resultaten met Brainspotting, omdat dit de diepere laag raakt, waarop de verslaving vaak vastzit.
  - Gelijkertijd wordt ook nadrukkelijk het verslavingspatroon in kaart gebracht en praktische handvatten gegeven om radicaal te breken met de porno.
  - Er wordt geleerd te denken en handelen vanuit Bijbelse principes en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid.
  - Stapje voor stapje leren leven uit genade. Naast de cognitieve en gedragsmatige benadering, is de hulpverlening er vooral op gericht om de identiteit en zelfwaarde van binnenuit te veranderen door een genadige houding, zonder veroordeling en toch ook zonder goedkeuring van wat niet goed is.
  - De verslaving wordt gezien als uiting van een innerlijk probleem.
  - Hulpvrager wordt verder geleerd om goede zelfzorg, ook op emotioneel terrein, toe te passen, naar Bijbelse principes.

  Methodische interventies:

  - Diverse vormen van (trauma)verwerking (zie de website)
  - Er wordt ingezet op de hechtingslaag: leren verbinden met zichzelf, God en anderen
  - Identiteitsbevestiging
  - Motiverende Gespreksvoering
  - Met aandacht leren te leven en voelen
  - Vat op leven leren krijgen door met kleine dingen te beginnen, die haalbaar zijn
  - Jezelf leren begrijpen o.a. interventies vanuit de Transactionele Analyse en de Contextuele Benadering.
  - Psycho educatie
  - Huiswerkopdrachten

 • Visie op verandering en herstel:

  - Gods Woord is waarheid, ook al kunnen we er nog niet bij.
  - God begrijpt je niet kunnen, je strijd en veroordeelt je niet, omdat Christus het oordeel gedragen heeft.
  - Dat betekent niet dat je vrijbrief hebt om te zondigen. Integendeel. God heeft echter wel geduld met je wanneer je met je hele hart ervoor wilt kiezen vrij te worden, terwijl je dat nog niet kunt.
  - Je hebt Gods Geest nodig, en Zijn beloften, zoals 2Petr. 1:3-4. God stelt je (uiteindelijk) in staat te overwinnen. De hulpverlener strooit niet met Bijbelteksten en dwingt niets af.
  - God wil een bewogen Vader voor je zijn. Hij houdt niet van religie, maar wil een persoonlijke relatie met je. Hoe dat alles mogelijk is wordt in de gesprekken geleerd.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  - Christus kwam om mensen in nood heil (redding, heling) te geven. God houdt van jou als seksverslaafde. Het is Zijn liefde en genade waarmee jij als hulpvrager a.h.w. wordt geïrrigeerd, zoals droge grond door een irrigatiesysteem wordt bevochtigd. Dit gebeurt in de verwachting dat Gods Geest in het hele proces betrokken is.
  - Gedragsmatige- en cognitieve begeleiding wordt niet als onbelangrijk gezien, zijn dus nadrukkelijk nodig, maar ..
  - De begeleiding is vooral gericht om van binnenuit te veranderen, waarvoor bij voorkeur triggers en trauma’s met Transformation Prayer Ministry (TPM) of Brainspotting of soms ook EMDR worden verwerkt. Bij TPM is het Gods Geest die Zijn waarheid brengt op plaatsen waar we negatieve, triggerende innerlijke overtuigingen hebben gevormd, zodat de overheersende drive van binnenuit verdwijnen kan.
  - In Perspectief gelooft dat we bevestiging nodig hebben, niet alleen van mensen, maar ook vanuit Gods Woord en Geest. Daarom werken we aan de identiteit vanuit Gods Woord. Overigens TPM versterkt de identiteit in Christus in zeer belangrijke mate.
  - Je kunt gaandeweg leren dat Gods Geest je alle genade geeft die je nodig hebt. Zowel om te breken met de zonde als om vanuit Zijn goddelijke kracht te leven én door Zijn genade daarbij vrucht te dragen.

  Bijbel en gebed:

  In het gebed wordt elk gesprek opnieuw onze afhankelijkheid van God uitgesproken en de verwachting dat de Here genade, leiding, inzicht en zegen geeft. Verder tijdens TPM zijn we volledig afhankelijk van Gods genade die de negatieve innerlijke overtuigingen op hartsniveau verandert en een vernieuwing van denken geeft, die zonder (!) onze inspanning gaat plaatsvinden. Indien gepast wordt bemoedigend gebeden en/of in Jezus’ Naam gezegend of heel concreet om openbaring van God gevraagd.
  Het Woord van God en daarmee Bijbelse principes zijn leidend.

  Bevrijdingspastoraat:

  Indien nadrukkelijk sprake is van de noodzaak van bevrijding, zal je doorgaans gevraagd worden of je werkelijk vrij wil zijn, wat je over de macht van de boze gelooft. Na onderricht wordt gevraagd de concrete ermee verbonden zonde(n) te belijden en de hulpverlener zal, met jouw instemming, in Jezus’ Naam de eraan verbonden macht de toegang ontzeggen. Ook wordt de mogelijkheid geboden naar de eigen gemeente te gaan voor bevrijding.